เ ค ร น ไ ฟ ฟ้ า

Thailand C R A N E

เ ค ร น โรงงาน

Thailand C R A N E

ออกแบบ ติดตั้ง เครนโรงงาน

Thailand C R A N E

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง รอก เครน

Thailand C R A N E

ทดสอบน้ำหนักเครน

Thailand C R A N E

บริการฝึกอบรม

Thailand C R A N E

ทีมงานมืออาชีพ

Thailand C R A N E

บริการ ซ่อมเครน ด่วน!
ทุ ก จั ง ห วั ด  ทั่วไทย

ใช้งานรอก เครน แล้วมีเสียงดัง ทำงานช้า ควบคุมการใช้งานไม่ปกติ เรียกใช้ บริการด่วน จากเราได้

ThailandCRANE พร้อมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเรา จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเครนและอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

เรามีโรงงานประกอบ และซ่อมบำรุง รอก, เครนไฟฟ้าโรงงาน คุณภาพสูงในระดับสากลที่ได้มาตรฐาน (JIS ISO 9001) ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ควบคุมการผลิตและติดตั้ง โดยวิศวกรและทีมงานช่างมืออาชีพผู้ชำนาญการมากว่า 20 ปี รับออกแบบเครนพิเศษ ตั้งแต่ 0.5 ตัน, 2 ตัน, 5 ตัน, 10 ตัน, 30 ตัน, 50 ตัน และ 100 ตัน

บริการของเรา

เปลี่ยน 'เรื่องยาก' ให้เป็น 'งานง่าย'

ซ่อมด่วน ฉุกเฉิน!

รื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้งใหม่ โดยทีมงานช่างเครนมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

เครนโรงงาน

เครนโรงงาน

ออกแบบ ติดตั้ง เครนโรงงาน

ซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุง

มีบริการซ่อมแบบเร่งด่วนรวดเร็วทันใจ พร้อมอะไหล่ คุณภาพ

รอกไฟฟ้า

รอกไฟฟ้า

อะไหล่ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่ รอกสลิงไฟฟ้า

ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบเครน

ทดสอบน้ำหนักและความปลอดภัยของเครน (Test Load)

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

ชุดขับเคลื่อนเครน คุณภาพสูง

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

หลักสูตร ในการใช้งานเครน (ปั้นจั่น) พร้อมวุฒิบัตร

 Thailand C R A N E

“ทีมงานมืออาชีพที่นำโดยวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการออกแบบและติดตั้งเครนโรงงานอุตสาหกรรม”

Thailand C R A N E

We provide the guaranteed quality.

315

Projects Completed

656

Awards Won

3485

Happy Clients

News

News | Columnข้อมูล ข่าวสาร เครนโรงงาน

วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อทำให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต
นั่งร้าน เป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญในการทำงานด้านการทำงานในที่สูง หลายๆ งาน ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและย่นระยะเวลาได้ดี
ปัจจุบันมีการนำเอาเครนหรือปั้นจั่นมาใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น เครื่องจักรประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการควบคุมด้านกระบวนการทำงานและการนำไปใช้
สื่อประชาสัมพันธ์

NewsE-Book | โบร์ชัวร์ | วิดีโอ

E-Book
E-Book
โบร์ชัวร์
โบร์ชัวร์
Video
Video
error: Content is protected !!
ThailandCRANE ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครนโรงงาน รอกไฟฟ้า รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครนโรงงาน