รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG F 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)

รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMG-F

FIXED TYPE
3 T – 5 T

รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA-BMG-01-ThailandCRANE
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMG Fixed Type
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG F 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)
BRIMA BMG GF 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG 4 ทิศทาง รางเดี่ยว
BRIMA BMG 4 ทิศทาง รางเดี่ยว
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG-D 4 ทิศทาง รางคู่
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG-D 4 ทิศทาง รางคู่
error: Content is protected !!