รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG 4 ทิศทาง รางเดี่ยว

รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMG-S

EUROPEAN TYPE, Low Headroom (Single Girder)
3.2 T – 12.5 T

รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA-BMG-01-ThailandCRANE
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA-BMG-Thailand CRANE
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG F 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)
BRIMA BMG GF 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง)
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG 4 ทิศทาง รางเดี่ยว
BRIMA BMG 4 ทิศทาง รางเดี่ยว
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG-D 4 ทิศทาง รางคู่
รอกสลิงไฟฟ้า BRIMA BMG-D 4 ทิศทาง รางคู่
error: Content is protected !!