BRIMA (Electric Wire Rope and Chain Hoist)

BRIMA HOISTรอกไฟฟ้า BRIMA

brima-hoist

รอกไฟฟ้า BRIMA


  • มอเตอร์คุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป
  • มีระบบป้องกันการยกเกินน้ำหนักในตัว ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม
  • มีให้เลือกหลายรุ่น เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ใช้งานได้ทั้งในโรงงาน สโตร์ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัย
  • มีอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต สามารถซ่อมบำรุงได้
  • ระบบไฟ 3P 380V

nitchi-hoist-thailandcrane
nitchi-hoist-thailandcrane
nitchi-hoist-thailandcrane
error: Content is protected !!