งานผลิต|ออกแบบเครน

เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว และ แบบคานคู่ ออกแบบและสร้างให้เหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่ม ใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ส่วนใหญ่จะสร้างให้คานยาวไม่เกิน 10-30 เมตร และรองรับน้ำหนักยก 5-50 ตัน และต้องใช้งานร่วมกับรอกไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ออกแบบให้ใช้งานได้กับเครนประเภทนี้โดยเฉพาะ

เครนสนาม Single Girder Gantry Crane - ThailandCRANE
เครนสนาม-gantry crane-thailandcrane
เครนสนาม-gantry crane-thailandcrane
เครนสนาม-gantry crane-thailandcrane
เครนสนาม-gantry crane-thailandcrane
ตารางการออกแบบ-เครนสนาม-gantry-crane-thailandcrane
error: Content is protected !!