About Us

THAILAND C R A N E
บริการ  ซ่อมเครน   ด่วน!
ทุ ก จั ง ห วั ด ทั่ ว ไ ท ย

บริษัทฯ เรารับสร้างเครนโรงงาน ออกแบบ ติดตั้ง เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า (Hoists & Crane) สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเครนภายในโรงงานสำหรับการยก ขน ย้าย สินค้า

มีบริการ รื้อถอนเครน เคลื่อนย้ายเครน ไปติดตั้งที่โรงงานใหม่  บริการงานซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ตรวจสอบความปลอดภัยของ รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงบริการรับตรวจสอบเครน ทดสอบน้ำหนักเครน (Test Load) ทดสอบความปลอดภัยของเครน พร้อมออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ปจ.2 ตลอดจนการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ฯลฯ

เรามีโรงงานประกอบ รอก, เครนไฟฟ้า ดูแลควบคุมการผลิตและติดตั้งโดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพผู้ชำนาญการมากกว่า 20 ปี และรับออกแบบเครนพิเศษ ตั้งแต่ 0.5 ตัน, 2 ตัน, 3 ตัน, 5 ตัน, 10 ตัน, 15 ตัน, 30 ตัน, 50 ตัน และ 100 ตันขึ้นไป

ทำไม? ต้องใช้บริการ THAILAND CRANE

1. ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครนโรงงาน
เรามีบริการ รับประกอบผลิต ออกแบบ ติดตั้ง รอก เครนไฟฟ้า โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการและทีมงานช่างมืออาชีพ รวมถึง งานรื้อถอน เคลื่อนย้ายเครน และติดตั้งใหม่

2. บริการซ่อมบำรุง
เรามี บริการซ่อมบำรุง รอกไฟฟ้า เครนโรงงาน โดยทีมช่างผู้ชำนาญมากกว่า 20 ปี ตรวจเช็คให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ราคาประหยัด ครอบคุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

3. การตรวจเช็คเครน และ การทดสอบน้ำหนักเครน
เรามีบริการ ตรวจเช็คเครนและทดสอบน้ำหนักการยกเครน ตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริการลูกค้าแบบรายปี และทุกๆ 6 เดือน จำนวน 2 ครั้งต่อปี

4. หนังสือรับรองความปลอดภัย (ปจ.1, ปจ.2)
เรามีทีมวิศวกรระดับภาคี และระดับสามัญ ผู้เชี่ยวชาญพร้อมออก หนังสือรับรองความปลอดภัยของปั้นจั่น (ปจ.1,ปจ.2) ซึ่งเป็นเอกสารที่กฏหมายกำหนดให้กับลูกค้า

5. ให้คำปรึกษา
เรามีบริการให้คำปรึกษางานเครนโรงงาน และการใช้งานของอุปกรณ์ รอก, เครน อย่างถูกต้องและถูกวิธี

6. สต๊อกสินค้าและอะไหล่
เรามีสต๊อกสินค้า อุปกรณ์และอะไหล่ เครน, รอกไฟฟ้า ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก และจำหน่ายให้กับลูกค้าในแวดวงเครนโรงงาน

7. จัดฝึกอบรม
ให้บริการ งานฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ พร้อมออกวุฒิบัตร

ประวัติความเป็นมา ของ 'THAILAND CRANE'

“ซ่อมบำรุง ปรับแต่ง โอเวอร์ฮอล์ เครน/รอกไฟฟ้า”

error: Content is protected !!