ติดต่อ: ทีมงานซ่อมบำรุง และ ติดตั้งเครนโรงงาน

THAILAND C R A N E

TH CRANE Industries (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ทีเอช เครน อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่
(Bangkok): 135 Ekachai Rd., Bangbon, Bangkok, Thailand 10150
(กรุงเทพฯ): 135 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

(โรงงาน) : 42 หมู่ 4 ตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
(เชียงใหม่) : 221, 221/1-2 ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

Hot Line: (+66) O9 4449 O123
Tel: O8 5558 7O7O, O8 OO7O 55OO
Fax: (+66) O2 899 5395
 Line: thailandcrane

error: Content is protected !!