EXPLOSION PROOF

เครนป้องกันการระเบิด Explosion-proof Overhead crane

เครนป้องกันการระเบิด Explosion-proof Overhead crane เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่ใช้วัสุคุณภาพสูงตามข้อกำหนด GB3836.2-2000 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นแบบกันระเบิดตามข้อกำหนดการป้องกันการระเบิด JB / t5897 – 2006 สะพานเครนได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

ได้รับการรับรองความเหมาะสมของเครื่องมือซึ่งทนทานต่อคลื่นกระแทกในชั้นบรรยากาศ ได้แก่ ExdIIBT4 และ ExdIICT4 สามารถใช้งานได้ในเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆ โดยจำแนก Hazardous Area ออกเป็น Zone1 และ Zone2

Explosion-proof-Overhead-crane-thailandcrane
Explosion-proof-Overhead-crane-thailandcrane
Explosion-proof-Overhead-crane-thailandcrane
error: Content is protected !!