Foundry

เครนสำหรับโรงงานผลิตเหล็ก Foundry Industrial Crane

เป็นเครนที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในพื้นที่เตาหลอมโลหะ อาทิ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหลอมเหล็ก โรงงานถลุงแร่ และโรงงานรีไซเคิ้ล เป็นต้น

เราเลือกใช้เหล็กกล้าคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด Q345ฺB มาใช้ในการผลิต ซึ่งสามารถทำงานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 35ºC – 205ºC โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานยังคงความสามารถ 100% ขดลวดมอเตอร์ Class F ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 125 ºC

มีระบบระบายความร้อนและระบบหล่อเย็นในตัว สามารถติดตั้ง Display monitor สำหรับช่วยให้มองเห็นในสภาวะฝุ่นควัน และป้องกันดวงตาจากแสงพลาสม่า และความร้อนในเตาหลอม

เครนสำหรับโรงงานผลิตเหล็ก Foundry Industrial Crane-thailandcrane
เครนสำหรับโรงงานผลิตเหล็ก Foundry Industrial Crane-thailandcrane
ข้อมูลเทคนิค-เครนสำหรับโรงงานผลิตเหล็ก Foundry Industrial Crane-thailandcrane
error: Content is protected !!