Grab Crane

แกร๊บเครน Grab Crane

เป็นเครนที่ออกแบบมาสำหรับการคีบวัสดุที่มีลักษณะฝอย เช่น เศษเหล็ก, เศษขยะ, เศษพลาสติด, เศษขยะ และ เศษไม้ มีฟังก์ชั่นการทำงานกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมง่าย สามารถป้อนวัสดุเข้าสู่ไลน์ผลิตได้อย่างรวดเร็ว ตัว Grabber มีทั้งแบบไฮโดรลิค และแบบแมคคานิค สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวกเมื่อคุณต้องการ

Grabs Crane เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการสินค้าแห้งเทกองในท่าเรือ เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานหนัก และสามารถบรรลุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าในระดับสูง ตามประเภทของสินค้าที่จะจัดการ สามารถแบ่งออกเป็นคว้าแร่, คว้าถ่านหิน, คว้าเมล็ดพืช, คว้าไม้ ฯลฯ.

grab-bucket-overhead-traveling-crane-thailandcrane
แกร๊บเครน Grab Crane-ThailandCRANE
ข้อมูลเทคนิค-แกร๊บเครน Grab Crane-Thailand-CRANE
error: Content is protected !!