RAIL CONTAINER

เครน คอนเทนเนอร์ แบบราง Rail Container Gantry Crane

เครนคอนเทนเนอร์ แบบราง Rail Container Gantry Crane ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง รถไฟ กับ รถบรรทุก มีชุด Cable reel สำหรับม้วนเก็บสายไฟอัตโนมัติ ขณะที่เครนกำลังเคลื่อนที่ โดยมีห้องผู้ควบคุมเคลื่อนที่ไปกับชุดรอก ทำให้สะดวกในการควบคุม และทัศนวิสัยการมองเห็นที่มากขึ้น ช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำมากขึ้น

Rail-Mounted-Container-Gantry-Crane-thailandcrane
Rail-Mounted-Container-Gantry-Crane-thailandcrane1
Rail-Mounted-Container-Gantry-Crane-thailandcrane2
error: Content is protected !!